Regler för RUT avdrag 2011 är enligt följande:


Rut avdrag

Hushållsarbete & Hushållsnära tjänster
Detta kan du t.ex. få skattereduktion för:
- städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs
i, eller i nära anslutning till, bostaden
- gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs
i nära anslutning till bostaden
- barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till,
bostaden, samt lämning och hämtning av barn vid
förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande
- annan omsorg och tillsyn som en person behöver
och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
eller i samband med promenader, bankbesök, besök
vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.


Ska du söka RUT avdrag 2011 kan du enkelt fråga företaget som du anlitar om mer information. Att utnyttja RUT avdraget gynnar alla. Mindre svartjobb och mera vita arbeten.

Nedan kan du ladda ner Skatteverkets ansökningsblankett för ansökan om Rut-avdrag och Rot-Avdrag

 

Ladda ner ansökningsblankett: Ladda ner utgåva

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.